FIMATIC TUOTANTORATKAISUT

Tuotantotehokkuuden analysointi, hallinta ja kehittäminen vaativat perustakseen luotettavat tunnusluvut, joiden oikeellisuus on ratkaisevassa asemassa yrityksen kilpailukyvyn varmistamisessa. Luotettavaan lopputulokseen pääseminen vaatii pitkän ja monipuolisen kokemuksen tuotantoprosesseista ja – järjestelmistä. Jotta tuotantosuunnitelmat saadaan käytännön toimintaa tukeviksi, luomme kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin oikeanlaiset tunnusluvut ja niiden seurantamekanismit.

Fimatic toimittaa useita ratkaisuja varsin erilaisiin tuotantotilanteisiin. Toimialat vaihtelevat elintarvikkeista kaivosteollisuuteen tai tekstiiliteollisuuteen. Yhteistä Fimaticin tuotantoratkaisujen tavoitteille on realistisen kokonaiskuvan luominen tuotannon toimintakyvystä. Lisäksi syntyvää informaatiota pystytään hyödyntämään erinomaisesti kehityshankkeiden perustana.

Tuotannon hallintaan ja kehittämiseen käytämme muutamia menetelmiä, kuten KNL- tai tunnuslukujen seuranta. Toteuttamamme ratkaisut hyödyntävät tavoitteellisesti yhdistelemällä eri menetelmiä. Useissa toteutuksissa järjestelmään on liitettynä myös muita tuotannon tehdasjärjestelmiä ja automaatiota.