Mittarit ja tunnusluvut rakennetaan asiakaskohtaisesti. Ne tuottavat tietoa automaatio- ja tuotantojärjestelmien suorituskyvystä ja toiminnalle asetetuista tavoitteista. Tieto kerätään suoraan järjestelmästä, jossa tieto syntyy. Tietoa voidaan syöttää myös manuaalisesti, esimerkiksi mahdolliset tuntikirjaukset. Raportointi tapahtuu selainpohjaisesti.

Tuotannon ja logistiikan tunnuslukujen raportointiin kuuluvat esimerkiksi:

  • Materiaalien, resurssien ja tuotantomäärien seuranta
  • Tuotantoprosessin ja tuotteen laadun raportointi
  • Kustannukset, toimitusten luotettavuus ja läpäisyajat
  • Joustavuus, eli vaihtoajat ja suunnittelun joustavuus
  • Laatu ja toimitusvarmuus sekä KNL (Käyttöaste, Nopeus, Laatu)

KNL / Käyttöaste, Nopeus, Laatu

KNL ilmoittaa tuotantojärjestelmän, esimerkiksi tuotanto- tai pakkauslinjan kokonaistehokkuuden. KNL-luku lasketaan kertomalla keskenään käyttöaste, nopeus ja laatu. KNL-termin englanninkielinen vastine on OEE (Overall Equipment Effectiveness). Tiedonkeruu tuotannosta tapahtuu joko suoraan automaatiosta ja linjoille asennetuilla antureilla tai manuaalisella kirjauksella. KNL-raportointi toteutetetaan selainpohjaisesti.

KNL-seuranta tuo havainnollisesti esiin sekä pullonkauloja ja korjattavia toimintatapoja että puutteita tuotannon suunnittelussa. Myös linjaston eri osien vaikutus toisiinsa paljastuu, jolloin päästään käsiksi vieläkin merkittävämpiin kehitystoimenpiteisiin. Tuotanto- tai pakkauslinjan kokonaisuuden ymmärtäminen on helpompaa, kun eri toimintojen vuorovaikutukset näkyvät numeroina. KNL-seuranta johtaakin yleensä paitsi kehitystyöhön, myös toimintakulttuurin muutokseen. Konseptiimme sisältyy myös asiakasorganisaation toimintamallin kehittäminen yhteistyökumppanimme kanssa.