Puheohjaus on kätevä silloin kun tuotteita kerätessä pystytään samanaikaisesti kommunikoimaan järjestelmän kanssa ilman, että työnteko hidastuu tai häiriintyy. Kädet ja silmät voivat keskittyä työntekoon (esim. keräys lavapaikoilta). Keräyksen voi hoitaa samanaikaisesti joko puheohjauksella, PDA-laitteella tai näiden yhdistelmällä.