Konseptin määrittelyssä varastoon kehitetään optimaalinen toimintamalli, joka huomioi kokonaisuuden tarpeet. Konsepti voidaan jo alussa toteuttaa kokonaisuuden osalta optimaaliselle tasolle tai tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain. Varastoa voidaan kehittää vaiheittain.

Konseptoinnin kehityksen vaiheet

1. Analyysi

 Todennetaan toiminnan nyky- ja tahtotila oikeiden johtopäätösten tekemiseksi ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseksi. 
 Työ tehdään saatavien lähtötietojen perusteella sekä prosessien läpikäymisellä paikanpäällä. 

2. Suunnittelu

Konseptin luonnissa suunnitellaan kehitettävä toimintamalli tai vaihtoehtoiset toimintamallit, käytettävät  keräysmenetelmät ja –laitteet, materiaalivirrat ja layout. 

Toteutettavalla ohjausjärjestelmällä ja sen ohjausperiaatteilla on myös ratkaiseva merkitys järjestelmän mitoituksessa.

3. Simulointi

Konsepti rakennetaan niin, että sitä voidaan tutkia ja kehittää simuloinnilla. Simulointimalliin rakennetaan layout kolmiulotteisena mallina, johon lisätään järjestelmät, rakennetaan niiden ohjaus ja liitetään toimintamallit ja materiaalivirrat ajan funktiona.