Fimaticin toimintamalli ylläpito- ja huoltopalveluiden osalta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, jotka mahdollistavat Fimaticin ymmärryksen asiakkaiden haastavistakin järjestelmäkokonaisuuksista. Fimaticin henkilöstön kokemus pohjautuu vuosien kokemukseen monipuolisista asiakasympäristöistä, joiden pohjalta jo asiakkuuden alussa huomioidaan ylläpito- ja huoltopalveluiden rakenne vastaamaan asiakkaan pitkäaikaisia tarpeita. Vain tällä tavalla pystytään saavuttamaan investoinneille tavoitellut taloudelliset tavoitteet.

Fimatic tarjoaa toimittamilleen ja edustamilleen ratkaisuille ylläpito- ja huoltopalvelut yhden luukun periaatteella, joka on asiakkaan näkökulmasta paras vaihtoehto. Fimaticin oma ammattitaitoinen henkilökunta työskentelee sekä toimituksissa että ylläpidossa, jolloin osaamisen taso henkilökohtaisella tasolla säilyy kattavana ja kykynä löytää ratkaisu monimutkaisiinkin ongelmiin.

Varastoratkaisun toimivuus on usein avainasemassa myös yrityksen kassavirran näkökulmasta. Siksi Fimatic tarjoaa ylläpito- ja huoltopalvelunsa laajasti koko ratkaisulleen niin, että varastoratkaisun käytettävyys pystytään pitämään maksimaalisella tasolla.