Standardiaikajärjestelmällä (STJ) tarkoitetaan sellaisia työajan määritys- ja menetelmäkuvausjärjestelmiä joiden avulla työhön kuluvan ajan selvittäminen voidaan tehdä laskemalla mittaamisen sijasta. Järjestelmän rakentamis- ja tarkastusvaiheissa tehdään tarvittavat mittaukset.

Työaika voidaan laskea etukäteen työstä tiedettävien ennakkotietojen perusteella (kappalemäärät, tapahtumien määrät). STJ:n käyttö palvelee tällöin suunnittelua. Jälkikäteen todellisten tietojen perusteella laskettaessa STJ palvelee seurantaa ja vertailua. STJ:n teossa työnmittaustulokset ”normalisoidaan” eli ne tehdään aina vastaamaan normaalityösuoritusta.

Standardiaikajärjestelmien käyttökohteet

Jatkuvan kehittämisen analysointityökaluna

 • prosessivaiheiden tehokkuusvertailu
 • paljon aikaa vievien työvaiheiden kehittäminen
 • turhien työvaiheiden poistaminen
 • työn normaalisuoritustason tunnistaminen
   

Suunnittelun apuväline

 • teoreettisen läpimenoajan määrittäminen
 • simulointimallien kapasiteettitieto työvaiheittain
   

Tuotteiden kustannuskertymän määritys

Hinnoittelun oikeellisuus
 

Investointilaskelmien työkustannusperusta

Takaisinmaksuajat esim. automatisointiprojekteissa
 

Kannustavan palkitsemisjärjestelmän perusta

 • oikeudenmukainen palkitsemisperusta
   

Esimerkkityö: Tuotteiden keräys