WMS varastonhallintaohjelmisto

Fimatic WMS on skaalautuva järjestelmä, joka soveltuu niin pieniin manuaalisiin kuin myös isoihin automatisoituihin varastoihin. Järjestelmä optimoi keräystehtävät asiakaskohtaisen tuotesijoittelu- ja keräyserälaskennan avulla. Kun tähän integroidaan tuotteiden keräämiseen parhaiten soveltuvat keräysjärjestelmät, saadaan aikaiseksi merkittävä tehokkuuden kasvu.

Fimatic WMS sisältää kaikki sisälogistiikan prosessit ja varastotoimintojen hallintaan tarvittavat toiminnallisuudet. Lisäksi toteutamme tarvittavat rajapinnat ERP- ja automaatiojärjestelmiin. 

Myös mahdolliset varastoitavien tuotteiden erityisvaatimukset pystytään huomioimaan toteutuksessa.
 

MFC Material Flow Control
Materiaalivirran ohjaus

Materiaalivirran ohjaus on oma itsenäinen ohjelmistomoduulinsa joka on integroitu saumattomasti WMS-ohjelmistoon.

Materiaalivirtajärjestelmät sijaitsevat varastonhallintajärjestelmän (WMS) ja laiteohjaimen (PLC) välissä. 

Materiaalinkäsittelyohjelmisto vastaa tavaroiden liikkumisen hallinnasta: Tavaroista sisään, varastointiin ja keräilyyn aina lähetykseen asti.  Materiaalivirtausjärjestelmää (MFC) kutsutaan usein myös Warehouse Control Systeemiksi (WCS).

Itsenäisenä ohjelmistomoduulina tehtävien suoritus pystytään toteuttamaan oikea-aikaisesti ja keskustelemaan automaation kanssa reaaliajassa.

Olemme yhdistäneet materiaalirran ohjauksen suunnitteluun tehokkaat optimointialgoritmit, esimerkiksi keräyserän muodostuksen ja tuotesijoituksen. Yhdistämällä älykkäät algoritmit ja reaaliaikainen prosessin ohjaus pystytään nostamaan toiminnan tehokkuus uudelle tasolle.