Uuden linjan kapasiteetti päätettiin rakentaa edeltäjäänsä suuremmaksi.

Fazer makeiset Vantaa oli uudistamassa yhtä tuotantolinjoistaan. Uuden linjan kapasiteetti päätettiin rakentaa edeltäjäänsä suuremmaksi. Simulointia tarvittiin selvittämään kuinka uuden linjan aiheuttama suurempi materiaalivirta näkyisi tehtaan keskitetyssä varastointi- ja siirtosysteemissä. Halusimme käyttää simulointia myös mahdollisten parannuskohteiden löytämiseen laitteiston toiminnasta sekä sen suorituskyvyn parantamiseen.

Kuulimme Fimaticista positiivisia asioita toisaalla tehtyihin projekteihin liittyen. Valinta yhteistyökumppaniksi tapahtui normaalin tarjouspyyntökierroksen ja keskusteluiden lopputuloksena.

Päätimme simuloida sen osan tehtaan materiaalivirroista, joka kulkee keskitetyn ja automaattisen varastointi- ja siirtokokonaisuuden kautta. Simulointimallin tekoa varten kerättiin ja analysoitiin suuri määrä mm. nimikenumerokohtaista historia-, vaihtoaika- ja kapasiteettidataa tuotantolinjoista, siirtovälineistä, korkeavarastosta ja pakkaamosta. Näillä tiedoilla saimme simulointimallin vastaamaan toiminnallisesti todellisuutta. Tiedon keräämisen jälkeen meillä oli tarkasti todellisuutta vastaava työkalu jonka avulla lisääntyvän kuormituksen vaikutukset siirtovälineissä ja varastossa saatiin selville ja analysoitua. Simulointimallista saadun tiedon perusteella löysimme lisäksi muutamia kehityskohteita, joissa materiaalivirran kulkua saattoi parantaa pienillä toimenpiteillä. Vaikka osa näistä asioista oli tiedossa jo aiemmin, simulointimalli auttoi hahmottamaan niiden todellisen vaikutuksen kokonaisuuteen.

Yhteistyö sujui kaiken kaikkiaan hyvin ja toimittajan kokemus vastaavanlaisista projekteista näkyi mm. siinä että he pääsivät nopeasti sisään siihen mitä ollaan tekemässä ja miksi. Yhteydenpito oli aktiivista ja asiat hoidettiin sovitusti. Esitykset ja keskustelut pystyttiin koko ajan käymään tasolla, jossa simuloinnin ihmeelliseen maailmaan perehtymätönkin pysyi kärryillä. Erityisen hyvin mieleen jäi se, että vaikka projektia tehtiin tosissaan, fiilis oli koko ajan hyvä. Haastavan tiedonkeruuvaiheen jälkeen simulointimallin analysoiminen oli mielenkiintoista ja projektissa päädyttiin selkeään lopputulokseen sekä toimenpiteisiin. Hyvin hoidettu työ poiki myös uuden tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvän selvitystyön, jossa jo tehty projekti toimii hyvänä pohjana. Tässäkin projektissa Fazer tilaajana on ollut tyytyväinen työn laatuun ja yhteistyöhön.