Toimintamallin uudistuksella tehokkuus uudelle tasolle

 

Paletti on johtava korttialan yritys toimialueellaan Suomessa ja Baltiassa. Se on kehittäjä ja edelläkävijä, jonka pitkä historia merkitsee alan perinpohjaista tuntemusta. Paletti on ollut saman suvun hallussa perustamisestaan v. 1922 lähtien. Paletti-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 15,6 miljoonaa euroa. Paletilla on tytäryhtiöt kaikissa Baltian maissa. Konsernin palveluksessa on 148 työntekijää. Paletin tuotantolaitos ja logistiikkakeskus ovat Hämeenlinnassa.

Vuoden 2013 aikana Paletti Oy:n varaston tehokkuus nostettiin huomattavasti korkeammalle tasolle Fimatic varastoratkaisun avulla. Varaston kapasiteetti nousi merkittävästi keräysjärjestelmien uudistamisella ja laadullisesti virheiden määrä on huomattavasti pienentynyt. 

Varaston toimintamallin uudistus

Lähtökohtana oli Paletin pientavarakeräyksen tarve selkeästi tehokkaammalle toimintamallille. Käytössä oli aikaisemminkin varastoautomaatiota ja automaatioastetta haluttiin nostaa tuottavuuden parantamiseksi. Myös keräyslistoihin perustuvalle keräykselle toivottiin nykyaikaisempaa vaihtoehtoa. 

Tavoite oli löytää toimittaja, joka huomioi ratkaisussaan varaston toiminnan kokonaisuutena. Markkinoilta ei löytynyt vaihtoehtoista toimittajaa optimoimaan koko varaston toiminnan mukaan lukien keräysvälineet, WMS-ohjelmiston, konseptin ja prosessien kehittämisen.

Fimatic varastoratkaisu

Uuden ratkaisumallin konsepti pystyttiin määrittelemään simuloinnin avulla. Paletin todellista tilauskantaa ja tuotevalikoimaa käytettiin lähtötietona, kun luotiin 3D-simulointimalli, jonka avulla eri konseptivaihtoehdot pystyttiin todenmukaisesti vertailemaan.

Ratkaisussa päädyttiin vaihtamaan keräyslistoihin perustuva toimintatapa paperittomaan valo-ohjattuun keräykseen. Uusi järjestelmä sisälsi toimintaprosessien, WMS-ohjelmiston, keräysvälineiden ja varastoautomaation uudistuksen. Lisäksi ERP-järjestelmän tiedossa ollut päivitys huomioitiin ratkaisua toteutettaessa. 

Konseptin luonnin ja simuloinnin perusteella hissiautomaattien lisäystarve jäi ennakkokaavailuja pienemmäksi, jolla vältettiin kyseinen investointi. Aikaisemmat manuaalisten keräyslinjastojen osalta päädyttiin uuteen valo-ohjattuun keräilyyn suuremman keräyskapasiteetin saavuttamiseksi. Täydennys ja lavakeräilyssä siirryttiin tehokkaampaan paperittomaan päätekeräilyyn.

Asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisten keräyserien optimoinnista, varastoautomaattien- ja valo-ohjauksen synkronoidusta ohjauksesta sekä täydennysten hallinnasta huolehtii Fimatic WMS-ohjelmisto. 

Hakutoimintojen ja varastoinnin kapasiteetti on kasvanut huomattavasti samalla, kun hakuprosessi on merkittävästi suoraviivaistunut. Merkittävin tekijä kapasiteetin kasvattamisessa on Fimatic varastoratkaisun kehittynyt materiaalivirtojen hallinta, joka kykenee dynaamisesti huomioimaan tilauskannan todellisen sisällön.

Lopputulos

”Fimaticin kyky määritellä, rakentaa, ja toteuttaa tehokkaasti toimiva keräysympäristö on jäänyt mieleen. Fimaticin laaja osaaminen eri vaihtoehdoista ja niiden vertailusta mahdollistaa oikean kehityspolun määrittelyssä.”: kertoo Paletti Oy:n toimitusjohtaja Ville Laakso.

Järjestelmän ja toimintojen kehittäminen jatkuu ERP-järjestelmän päivityksellä ja jatkokehittämällä tuotesijoittelua. Pidemmällä tulevaisuudessa vastaanoton ja lähetystoimintojen uudistamisella uskotaan saavuttavan merkittävää kehitystä varaston kokonaistoiminnassa.