Keräyspäätteiden (esim. tablet-PC) käyttäminen vaatii keräysjärjestelmistä pienimmän investoinnin. Kun volyymi on pieni, keräystehtävät on kätevä hoitaa keräyspäätteellä.

Järjestelmä listaa keräystehtävät tablet-laitteelle tai trukkipäätteelle keräyspolun mukaisessa järjestyksessä.

Keräys alkaa tunnistamalla keräysalusta viivakoodilla. Tuotteet otetaan keräyspaikoilta ja kuitataan päätteelle rivi kerrallaan lukemalla varastopaikka ja/tai viivakoodi. Päätteellä voidaan hoitaa myös siirto- ja täydennystehtävät sekä vastaanotto.