Valo-ohjattu PickToLight (PTL) -keräys esim. läpivirtaushyllyistä maksimoi keräystehokkuuden ja mahdollistaa optimoidun keräyserälaskennan hyödyntämisen. Kerättävät tuotteet ja määrä ilmaistaan selkeästi valoilla oikeista paikoista vähentäen keräysvirheiden määrää.

PTL teknologiaa hyödynnetään myös esimerkiksi keräysvaunuissa (PutToLight), jolloin useiden asiakaskohtaisten tilausten käsittely hoituu yhdeltä kerääjältä samanaikaisesti.