Fimatic Varastoratkaisussa on integraatiovalmius erityyppisiin varastoautomaatteihin ja varastoautomaatiohin. Integroimalla hissiautomaatteja, vihi-vaunuja, paternostomia tai automaattivarastoja saadaan muodostettua erittäin monipuolisia ja kattavia kokonaisuuksia.

Fimatic Varastoratkaisussa on valmis integraatio hissiautomaatteihin, joissa käyttöliittymä ilmoittaa visuaalisesti keräyspaikan sekä tarvittavat tiedot kerättävästä tuotteesta kuvan kanssa. Keräystarpeiden mukaan voidaan useampia hissiautomaatteja kytkeä toimimaan ryhmässä, jolloin saadaan maksimoitua keräystehokkuus. Fimatic WMS toimii yhdessä hissiautomaatin ja keräysalustan kanssa ohjeistaen kerääjää visuaalisesti nopeuttaen keräystä ja minimoiden keräysvirheet. Hissiautomaattien täydennykset sekä tuotevaihdot hoituvat myös Fimatic WMS ohjauksen mukaisesti.