Valo-ohjattu PickToLight (PTL) -keräys esim. läpivirtaushyllyistä maksimoi keräystehokkuuden ja mahdollistaa optimoidun keräyserälaskennan hyödyntämisen. Kerättävät tuotteet ja määrä ilmaistaan selkeästi valoilla oikeista paikoista vähentäen keräysvirheiden määrää.

PTL teknologiaa hyödynnetään myös esimerkiksi keräysvaunuissa (PutToLight), jolloin useiden asiakaskohtaisten tilausten käsittely hoituu yhdeltä kerääjältä samanaikaisesti.Käyttötarkoitukset ja sovellukset Fimatic Varastoratkaisussa

 • PTL-keräyspaikat
  Keräyspaikat varustetaan valomoduuleilla
  Tehokas keräys, perehdyttäminen nopeaa
   
 • PUT to light ryhmäkeräys
  Keräysvaunut (tai kiinteät asemat) varustetaan PTL-toiminnallisuudel
  Mahdollistaa tehokkaan ryhmäkeräyksen
   
 • PTL-kokokoonpanosolut
  Laadunvarmistus: käytetään oikeita komponentteja
  Läpimenoajat paranee
   
 • Koontikeräily
  Vaihe 1: Asiakastilaukset summataan yhteen ja keräyserät jaetaan eri keräysalueille
  Vaihe 2: Tuotteet jaetaan asiakastilauksille PTL-hyllyihin (lähettämössä)